SPOŁECZNY KOMITET BUDOWY POMNIKA HOŁDU PRUSKIEGO W OLSZTYNIE

SPOŁECZNY KOMITET BUDOWY POMNIKA HOŁDU PRUSKIEGO
– STOWARZYSZENIE W OLSZTYNIEul. Oficerska 16a, 10-218 Olsztyn

e-mail: 500holdpruski.olsztyn@gmail.com

www.pomnikholdpruski.pl


Numer KRS: 0000840420
REGON: 386145601, NIP: 7393940702


Konto bankowe: 75 1140 2004 0000 3802 8009 3202