SPOŁECZNY KOMITET BUDOWY POMNIKA HOŁDU PRUSKIEGO W OLSZTYNIE

Jan Matejko Hołd pruski (1880-1882) olej na płótnie 388 × 875 cm, Muzeum Narodowe w Krakowie

Pomni wskazań minionych pokoleń, które uświetniając w wieloraki sposób historyczne rocznice budowali tożsamość narodową i regionalną Polaków nie możemy zapomnieć o jubileuszu 500-lecia Hołdu Pruskiego. Dzięki pokoleniu żyjącemu pod zaborami otrzymaliśmy obraz Bitwy pod Grunwaldem autorstwa Jana Matejki, w Krakowie zaś staraniem Ignacego Paderewskiego stanął Pomnik Grunwaldzki. Również nasz rodak Feliks Nowowiejski upamiętnił 500-lecie bitwy grunwaldzkiej, komponując melodie Roty do słów Marii Konopnickiej. Jan Matejko krzepił Polaków także historycznymi obrazami naszych zwycięstw w tym obrazem Hołdu Pruskiego.
Świadomi znaczenia traktatu krakowskiego i hołdu roku 1525 dla naszych ziem apelujemy do podjęcia działań godnego upamiętnienia wydarzeń sprzed 500 laty. Wszak hołd złożony przez Albrechta Hohenzollerna Królowi Zygmuntowi I był świadectwem polskiej tolerancji wyznaniowej, przedkładania pokojowych rozwiązań nad wojną i dał początek wielkiej polskiej kolonizacji południowych ziem pruskich, która zapoczątkowała dzieje krainy nazwanej dzisiaj Mazurami. Jesteśmy spadkobiercami tamtych wydarzeń i kolejnym pokoleniem Polaków, którym tak jak dawniej przyszło zniszczoną krainę zasiedlić i odbudować. Pamiętajmy o naszych zwycięstwach, świętujmy ich rocznice i przekazujmy młodym pokoleniom jak należy szanować dziedzictwo historyczne. Zatem utrwalmy pamięć o wydarzeniach roku 1525 nie tylko pomnikiem wybudowanym w Olsztynie, ale również publikacjami, konferencjami naukowymi, spotkaniami informacyjnymi szczególnie dla młodzieży szkolnej, dziełami artystycznymi i widowiskami historycznymi, by po wsze czasy utrwalały pamięć historyczną i wystawiały nam dobrą opinię u potomnych.